ועדת הכספים

חברים מועד מנהל:

זאב אבלס – יו"ר

קרן בילסקי

נעמי סטוצ'ינר

מקס שפירא

 

חברים מבחוץ:

נסים גלעם

חיים דביר-דויטש

מוטי כהן

 

צוות ב.א.ש:

ג'ין יודס

אורן סלע

מירית בלומנקרנץ